Ako nekoga blokirate na Instagramu i promijeni mu profil, može li vas i dalje pretraživati?


Odgovor 1:

Istina za reći, blokiranje nekoga spriječit će ga da te ikad više nađe na Instagramu. Ipak, postoji način da vas ponovo nađe, a to je kada kreira drugi račun i traži vas, ali uz dodatne mjere, poput promjene imena, baš kao što ste rekli, možete učiniti da vam teže nađe, bez imena nema igre.


Odgovor 2:

Samo dvaput provjerite sve postavke privatnosti jer, iako je vaš račun možda skriven od te osobe, i prije je zabilježeno da će se neka polja opisa na profilu još uvijek moći odabrati u polju za pretraživanje ako te stavke nisu označene kao privatne također

Nadam se da pomaže …