Mdworker dolazi instaliran na Mac OS X i dio je pretraživača Spotlight na vašem Mac računalu. Program Mdworker je skraćen za „radnika metapodataka.“ Softver prolazi kroz meta podatke na vašem Mac računalu i stvara datoteke koje su indeksirane za pronalaženje stvari kada koristite Spotlight search na OS X. Neki krivi mdworker za sporije brzine računala i visoki Mac CPU upotreba zbog mdworker-a. Odlučili smo odgovoriti na neka pitanja koja imate u vezi s postupkom mdworker na Mac OS X.

Što je mdworker?

Mdworker je dio Spotlight-a na Mac OS X Yosemite, Mavericks, Mountain Lion i Lion koji je temelj za lokalnu tražilicu za datoteke na vašem Mac računalu.

Mdworker usporava moju upotrebu Mac CPU-a // ');}) (); //]]>